Tillverka Redi-Rock färdiggjutna block


Erbjud dina kunder Redi-Rock hållväggar

Hållväggar byggs oavsett om du bor uppe i bergen, vid kusten eller ute på en slätt som är platt som en pannkaka. För att bygga ut infrastruktur behövs det utrymme, och utrymme kräver ofta hållväggar. Frågan är—vem tillhandahåller lösningar med hållväggar på din marknad?

Skulle du kunna vara den som gör det? Fyll i formuläret för att få uppgifter om att bli licenstagare.

Detaljuppgifter om att bli licenstagare

Möt efterfrågan på din marknad genom att erbjuda Redi-Rock-systemet


Tyngdkraftsväggar

Redi-Rock tyngdkraftsväggar använder sig av blockens tyngd för att hålla kvar jorden. Tyngdkraftshållväggar låter dig erbjuda en lösning som inte kräver förstärkning, minimerar utrymmesbehovet och minskar hur mycket det behöver grävas.

Förstärkt hållvägg

Redi-Rocks positiva kopplingsblock gör att du kan bygga ännu högre väggar med ett system som gör det snudd på omöjligt att kopplingen brister, då nätverket löper igenom blocket.

Fristående väggar och tillbehör

Avsluta projekt med matchande fristående block eller tillbehör för att skapa ett enhetligt intryck. Alla fristående block och tillbehör passar perfekt med resten av blocken i Redi-Rock-systemet.

Mer information om Redi-Rock


Vad är affärsmöjligheten? (EN)

Hur går tillverkningen till? (EN)

Din roll som licenstagare


Försäljning

Nyckeln till framgång med Redi-Rock ligger i att varje tillverkare har en försäljare med teknisk kompetens som koncentrerar sig på Redi-Rock och tar hand om presentationer, offerter, kostnadsberäkningar och installeringssupport. Redi-Rock tillhandahåller utbildning, verktyg och marknadsföringssupport för att hjälpa dig bli ledande inom hållväggar i din region.

Produktion

Som tillverkare av Redi-Rock producerar du Redi-Rock varor åt din lokala marknad. Det viktigaste är att dina Redi-Rock produkter uppfyller de senaste specifikationerna så att kunder jorden runt vet att de kan lita på Redi-Rock. Lagerhantering och leverans är också viktiga delar av din roll!

Vår roll som licensgivare


Tekniska resurser

Redi-Rock är en teknisk produkt och vårt ingenjörsteam har utvecklat ett rejält sortiment med verktyg och resurser för att hjälpa dig marknadsföra och sälja Redi-Rock. Ingenjörsteamet bedriver också fortsatt forskning och utveckling för att Redi-Rock ska förbli ledande på innovation inom hållväggar.

Försäljnings- och marknadsföringssupport

För att vinna projekt behöver du bra uppslag. Redi-Rock ger dig med affärskonsult som partner för att du ska få veta mer om att sälja Redi-Rock och hjälpa dig etablera värdefulla marknader i din region. Du får också tillgång till marnadsföringsmaterial som du kan anpassa själv samt råd om effektiv co-branding tillsammans med Redi-Rock.

Redi-Rock utbildning

Redi-Rock-nätverket omfattar 130 tillverkare som har bred erfarenhet av att sälja och tillverka Redi-Rock produkter. Tillverkare träffas vid olika regionala eller internationella möten och lär sig från varandra om vad som fungerar, vad som inte fungerar och hur verksamheten kan stärkas ytterligare.

Project med Redi-Rock i Europa, Nya Zeeland och Sydkorea


PC-systemvägg åt Ocean Marina

Plats: Rhyl i Norra Wales, Storbritannien

Tillverkare: CPM Group

Två månader efter det att bygget avslutats på den här hamnväggen drabbades Storbritannien av kolossala stormar som fullständigt ödelade intilliggande infrastruktur. Ingenjörerna hade utformat hamnen med Redi-Rock PC-systemet (systemet med positiv koppling) och väggen höll så bra att Redi-Rock sedan dess har använts på flera andra projekt runt om i staden.

Vägarbete i Nya Zeeland

Plats: Gisborne, New Zealand

Tillverkare: Duracrete

Efter en hemsk storm spolade bort en del av den här vägen i Gisborne, Nya Zealand, byggdes en Redi-Rock tyngdkraftsvägg som pansar för den utsatta sluttningen och underliggande bergsgrunden. Byggarna placerade material bakom väggen för att fylla upp erosionsområdet och åter stabilisera kustlinjen. Väggen når upp till 6,4 meter och installerades på 10 dagar.

Parklekplats i Yongsan

Plats: Seoul, Sydkorea

Tillverkare: Sekogeo

När en traditionell stenmur kollapsade och utgjorde ett hot mot en befintlig lekplats och väg, blev Daewoo Engineering & Construction tvungna att finna en omedelbar men permanent lösning. De valde Redi-Rock tyngdkraftssystemet för att det kan installeras snabbt, kräver minimalt grävarbete och Ledgestone-ytan matchade närliggande befintliga murar.

Vad tycker andra tillverkare om Redi-Rock?


Det finns fler än 130 tillverkare i USA, Kanada, Storbritannien. Nordirland, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Ryssland, Frankrike, Algeriet och Sydkorea som har bestämt sig för att utöka sina utbud med Redi-Rock. Hör vad de har att säga om varför de valde Redi-Rock och om hur det valet stärker verksamheten.

“Jag tittade på andra stora system med block men valde Redi-Rock för att det lät mig erbjuda något helt nytt i Frankrike. Genom att vara licenstagare har vi det tekniska underlag vi behöver för att hjälpa våra kunder förenkla utformingen av väggarna. Det gör att vi kan svara på deras frågor och tillgodose deras behov."

Vincent Lachaux Lachaux Beton, ägare Brive la Gaillarde, Frankrike

"I Nya Zeeland används vanligen virke, Keystone, natursten, och Gabion-väggar, men folk börjar se fördelarna med Redi-Rock beträffande hur mycket fortare det går att bygga, hur mycket bättre det blir och hur mycket snyggare dessutom. Det har testas, det har utvärderats, vi litar på det, programvaran är utmärkt och det är en mycket praktisk lösning."

David Hepburn Försäljare på Duracrete Nya Zeeland

Detaljuppgifter om att bli licenstagare